ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sibel YALÇIN

Doğum Tarihi: 07 Eylül 1972

Doğum Yeri: İstanbul

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Uludağ Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Matematik

Uludağ Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Matematik

Uludağ Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı : Analitik Ünivalent Fonksiyon Sınıflarının Temel Özellikleri,

Doktora Tez Başlığı: Harmonik Yalınkat Fonksiyonların Bazı Alt Sınıfları,

Görevler:

GÖREV ÜNVANI

GÖREV YERİ

GÖREV YILI

Araş.Gör.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

1993-2001

Araş.Gör.Dr.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2001-2003

Yrd.Doç.Dr.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2003- 2006

Doç.Dr.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2006- ….

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 . Yalçın, S., Öztürk, M. Ve M. Yamankaradeniz, “On Some Subclasses of Harmonic Functions,” Functional Equations and Inequalities, Kluwer Acad. Publ., Math.Appl., 518,325-331 (2000).

A2.Yalçın, S. ve M. Öztürk, “ Typically Real Harmonic Functions,” General Mathematics, 8, 3-4, 3-13 (2000).

A3 . Yalçın, S., Öztürk, M. Ve M. Yamankaradeniz, “On Some Subclasses of Typically Real Harmonic Functions,” Radovi Matematicki, 10, 17-28 (2001).

A4. Öztürk, M., Yalçın, S. ve M. Yamankaradeniz, “On Harmonic Functions Constructed by The Hadamard Product,” Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, 3, 1, Article 9 (2002).

A5. Öztürk, M. ve S. Yalçın, “On Univalent Harmonic Functions,” Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics, 3, 4, Article 61 (2002).

A6. Öztürk M. S. Yalçın “ Certain Subclasses of Harmonic Univalent Functions” Radovi Matematicki, 11, 19-28, (2002).

A7. Yalçın, S. , Öztürk, M. ve M. Yamankaradeniz, “A New Subclass of Harmonic Mappings With Positive Real Part,” Hacettepe Bull.of Natur.Sci.and Engrg. 31 , 13-18 (2002).

A8. Yalçın Karpuzoğulları, S. , Öztürk, M. ve M. Yamankaradeniz, “A Subclass of Harmonic Univalent Functions With Negative Coefficients,” Applied Mathematics and Computation, 142, 469-476 (2003).

A9. Öztürk, M., Yalçın, S. ve M. Yamankaradeniz, “Convex Subclass of Harmonic Starlike Functions,” Applied Mathematics and Computation, 154, 2, 449-459 (2004).

A10.Yalçın, S. ve M. Öztürk, “A New Subclass of Complex Harmonic Functions,” Mathematical Inequalities and Applications, 7, 1, 55-61 (2004).

A11. Yalçın, S. , “A New Class of Salagean-Type Harmonic Univalent Functions,” Applied Mathematics Letters, 18, 2, 191-198 (2005).

A12. ÖztürkM. S. Yalçın “On Harmonic Bloch and Normal Functions” Indian Journal Of Pure And Applied Mathematics, 36-8, 407-416 (2005).

A13. Yalçın S. “ On Certain Harmonic Univalent Functions Defined by Salagean Derivatives” Soochow Journal of Mathematics, 31-3, 321-331, (2005).

A14.Yalçın S., H.Bostancı, M. Öztürk “New Classes of Salagean-type Multivalent Harmonic Functions” Mathematica(Cluj), 48(71)-1,111-118, (2006).

A15. Yalçın S. , M. Öztürk, “On a Subclass of Certain Convex Harmonic Functions” Journal of Korean Mathematical Society, 43, (2006).

A16. Yalçın, S., M. Öztürk, “Harmonic Functions Starlike Of The Complex Order”. Matematicki Vesnik , 58, 7-11 (2006).

A17. H. Bostancı, S. Yalçın , M. Öztürk, “ On Meromorphically Harmonic Starlike Functions With Respect To Symmetric Conjugate Points”. J. Math. Anal.Appl. , 328- 1, 370-379 (2007).

A18. Yalçın, S., M. Öztürk, ve M. Yamankaradeniz, “ On The Subclass of Salagean-Type Harmonic Univalent Functions”. Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics , 8-2, Article 54 (2007).

A19. S. Yalçın, M. Öztürk, “ On Multivalent Harmonic Functions With Positive Real Part”. Chiang Mai Journal of Science , 34-3 , 273-279(2007).

A20. Gencel, T., S. Yalçın, “A Special Class of Harmonic Univalent Functions”. Sarajevo Journal of Mathematics , 4-2 , 197-206(2008).

A21. Yalçın, S., S.B. Joshi and E. Aslan, “On Certain Subclass of Harmonic Univalent Functions Defined by a Generalized Ruscheweyh Derivatives Operator, Applied Mathematical Sciences, 4(7), 327-336.

A22. Yalçın, S., “ Harmonic Functions With Positive Real Part”, The Australian Journal of Mathematical Analysis& Applications (baskıda)

A23. E. Yaşar, S. Yalçın, “Harmonic univalent functions starlike or convex of complex order”, Tamsui Oxford Journal of Mathematical Sciences , (baskıda).

A24. E. Yaşar, S. Yalçın, "Neighborhoods of a new class of harmonic multivalent functions", Computers and Mathematics with Applications, (baskıda).

A25. E. Yaşar, S. Yalçın, " Certain subclasses of harmonic univalent functions associated with generalized Salagean operator, Acta Universitatis Apulensis, (baskıda).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1 . Yalçın, S., “Salagean Type Harmonic Functions of The Complex Order,” International Workshop On Analysis And Its Application, Mersin University, Mersin, (2004).

B2. Yaşar, E. ve S.Yalçın, “On some subclasses of harmonic univalent functions starlike or convex of complex order”, International symposium on Analysis and Theory of Functions, İstanbul Kültür University, İstanbul, (2009) .

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Yalçın, S. ve M. Öztürk, “Yalınkat Harmonik Dönüşümler Üzerine”, XII. Ulusal Matematik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi,48, Malatya, (1999).

C2.Yalçın Karpuzoğulları, S. ve M. Öztürk, “On Harmonic Typically Real Functions,” XIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, (2000).

C3.Yalçın Karpuzoğulları, S. ve M. Öztürk, “Reel Kısmı Pozitif Kompleks Harmonik Fonksiyonlar,” Doç. Dr. Eyüp Sabri TÜRKER Anısına Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 43-47, Adapazarı, (2000).

C4. Öztürk, M. ve S. Yalçın Karpuzoğulları, “Harmonik Bloch Fonksiyonları ve Harmonik Normal Fonksiyonlar,” Doç. Dr. Eyüp Sabri TÜRKER Anısına Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 48-56, Adapazarı, (2000).

C5.Yalçın Karpuzoğulları, S., “Some Subclasses of Multivalent Harmonic Functions,” XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Yüzüncü Yıl, Van, (2003).

C6. Yalçın, S. , “p-katlı Harmonik Fonksiyonların Bir Alt Sınıfı,” XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, (2004).

 

İDARİ GÖREVLER

Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2006-2009.

Fakülte Kurulu Üyeliği, 2009-...

HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER

  1. Applied Mathematics Letters.
  2. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences.
  3. Acta Mathematica Universitatis Comenianae.
  4. Surveys in Mathematics and its Applications.
  5. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society.
  6. Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics.
  7. Applied Mathematics and Computation.
  8. Computers and Mathematics with Applications.

SINAV SONUÇLARI

MAT1071 Matematik I (İnşaat Müh.) Yarıyılsonu Sınavı (10.01.2013)